Dotyczy Urzędu Miasta w Opolu, Starostwa Powiatowego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, a także niektóre Urzędy Gminy.

Wydział Ochrony Środowiska

1. Zaświadczenie czy działka(i) jest (są) objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu (miasto + powiaty),

2. Wnioski o udzielenie dotacji ze środków budżetu powiatu na realizację zadań służących ochronie powietrza dla osób prywatnych (miasto + powiaty), 

3. Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych (gmina),

Koszty ponoszone w Wydziale Ochrony Środowiska

  • Wydanie zaświadczenie czy działka(i) jest (są) objęte upul lub isl
  • 17,00 zł

Do ww. kosztów należy doliczyć opłatę 17 zł za pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela przed Organem.

Zapraszamy również na naszą stronę na Facebook

pomocnikurzedy

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

KONTAKT:

adres: 46 - 024 Łubniany, ul. Dworcowa 44

tel. +48 600 284 109

e-mail: pomocnikurzedy@gmail.com